Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

   Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

1.    Με την υπ’ αριθ. 176/27.8.2021 επιστολή μας, απευθυνόμενη προς τους αρμόδιου Πολιτειακούς φορείς, η Ομοσπονδία μας επεσήμανε το πλήθος προβλημάτων που προέκυψαν από την αιφνιδιαστική απόφαση της Ηγεσίας να θεωρήσει ότι οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και απασχολούμενοι σε στρατιωτικά νοσοκομεία και άλλες υγειονομικές υπηρεσίες υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 περί υποχρεωτικού εμβολιασμού. 

 2.   Αντί ωστόσο να επανεξεταστούν οι σχετικές διαταγές, με το Φ.400/15.348839/Σ.6258/30 Αυγ. 21/ΓΕΕΘΑ/Β1, καλείται όλο το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των ΕΔ που παρέχει υπηρεσίες με φυσική παρουσία στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και σε όλες τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των ΕΔ να υπαχθεί στις διατάξεις του υποχρεωτικού εμβολιασμού, εντός μίας (1) ημέρας!!! Δηλαδή, καλείται μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου (μέχρι αύριο) είτε να έχει εμβολιαστεί είτε να έχει υπαχθεί στις εξαιρέσεις, σε διαφορετική περίπτωση απειλείται με άμεση αναστολή εργασίας, δηλαδή μη καταβολή αποδοχών, επιστροφή των προ καταβληθέντων και μη προσμέτρηση χρόνου υπηρεσίας.

3.    Είναι πρωτοφανές, κυριολεκτικά στο ... παρά ένα, να αιφνιδιάζεται το σύνολο του προσωπικού και να ενημερώνεται για την εφαρμογή διατάξεων, οι οποίες καμία αναφορά δεν έκαναν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τους υπηρετούντες σε αυτές. Οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν δημοσιευθεί από τις 23.7.2021, ωστόσο καμία αναφορά στις Ένοπλες Δυνάμεις δεν είχε γίνει επί ένα και πλέον  μήνα, είτε με τις συγκεκριμένες διατάξεις (άρθρο 206 ν. 4820/2021) είτε με σχετική Υπουργική Απόφαση του αρμόδιου ΥΕΘΑ ή διαταγή της Ηγεσίας. Δυστυχώς, μοναδική επίσημη ενημέρωση του προσωπικού γίνεται μόλις μία (1) ημέρα πριν την επαπειλούμενη θέση σε αναστολή!!!

 4.    Επαναλαμβάνουμε ότι στη διάταξη του άρθρου 206 του Ν.4820/2021, στην οποία γίνεται απαρίθμηση των διαφόρων δομών υγείας και του προσωπικού αυτών που υπάγεται στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, ούτε υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά σε στρατιωτικά νοσοκομεία ή υγειονομικές υπηρεσίες και δομές των Ενόπλων Δυνάμεων, ούτε οποιαδήποτε αναφορά σε στρατιωτικό εν γένει προσωπικό.

 5.    Οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 206, παρ. 1 και 2, δεν συμβαδίζουν ούτε και εναρμονίζονται με τις νομοθετικές διατάξεις που προβλέπουν την κατάσταση των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις (πχ επιτροπές απαλλαγών), αλλά έχουν δομηθεί και συνταχθεί κατά τρόπο που αναφέρονται μόνο στο πολιτικό προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης (δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ.ΠΑΡ.5). Χαρακτηριστικό είναι ότι στην παρ. 2 του άρθρου 206 ελλείπει οποιαδήποτε αναφορά σε στρατιωτικό προσωπικό, σε υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις, ή σε στρατιωτικά νοσοκομεία και υγειονομικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ και στην παρ. 6 περ. α) του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 γίνεται αναφορά σε «πραγματική δημόσια υπηρεσία» και όχι σε στρατιωτική υπηρεσία.

       Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

 6.   Η Ομοσπονδία μας καλεί για μια ακόμα φόρα την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, έστω και την ύστατη αυτή ώρα, όπως πρωτίστως:

       α. Να αναστείλει την σχετική διαταγή με την όποια ζητείται από τους Έλληνες Στρατιωτικούς, εντός μίας (1) ημέρας να έχουν εμβολιαστεί….. αλλιώς τίθενται  σε αναστολή εργασίας χωρίς μισθό για να ζήσουν οι ίδιοι και οι οικογένειες τους, πράγμα αδιανόητο και μη προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις που αφορούν τις ΕΔ.    

       β. Να εξετάσετε τη λήψη μέτρων, που θα μπορούν να συμβάλλουν στην διεύρυνση του ποσοστού των στρατιωτικών που επιθυμούν να εμβολιαστούν. Αντί της ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ, να γίνει μια ουσιαστική προσπάθεια ενημέρωσης του στρατιωτικού προσωπικού από το άριστα καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να αρθούν οι όποιες επιφυλάξεις των συναδέλφων μας, για την ασφάλεια του εμβολιασμού και τις τυχόν επιπτώσεις ή μη στην υγεία τους και να πειστούν για την ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ, ως μέτρο προστασίας κατά της πανδημίας.

       γ. Να επισπεύσετε την δημιουργία εμβολιαστικών κέντρων στις μεγάλες Μονάδες και στρατιωτικούς σχηματισμούς καθώς και στα κέντρα κατάταξης νεοσυλλέκτων, σύμφωνα και με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της Χώρας που είχε πει επί λέξει: «Ειδική πρόνοια λαμβάνεται για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Στο εξής, μόνιμοι και στρατεύσιμοι θα έχουν τη δυνατότητα, αλλά και κίνητρα, να εμβολιάζονται μέσα στις μονάδες τους. Όποτε το θελήσουν οι πρώτοι και με τη στράτευση τους οι δεύτεροι.»

 7.    Καλούμε δε τους συναδέλφους μας, να ζητούν εγγράφως διαταγές που θα αφορούν στην τυχόν απαγόρευση εισόδους τους στις Υπηρεσίες τους ή ότι τίθενται στην κατάσταση αναστολής εργασίας.

 8.    Η Ομοσπονδία είναι στη διάθεση οποίου συνάδελφου αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα από την εφαρμογή των νέων μέτρων. Αρμόδιος για τη συγκέντρωση και καταγραφή κάθε προβλήματος ορίζονται:

        Α. Κουτσίδης Θεόδωρος 6944055135

        Β. Μούστος Πέτρος 6936158679

        Γ. Πολυδεύκης Ιωάννου 6976217224

        Δ. Σαρρής Αθανάσιος 6985075297

        Ε. Κακαρίκου Αγγελική 6987063241   

οι οποίοι στη συνέχεια θα τα διαβιβάζουνε στην Ομοσπονδία και σε συνεργασία με το νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας, θα επεξεργάζονται την κάθε περίπτωση και θα προτείνουν τις ενδεδειγμένες ενέργειες. 

9.   Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377.

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

   

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στρδο ‘’ΒΙΔΕΛΛΗ’’

Λεωφόρος Δωδώνης 39,

ΤΚ 45221

email:espeep2012@gmail.com

Ιωάννινα, 29  Αυγουστου 2021

 

ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΕΝ ΓΙΝΑΝΕ  ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ  ΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΛΥΣΗ  (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)   

          

                 

            

            Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου  την 28 Ιαν 21 σε  ανακοίνωση της ευχαρίστησε δημόσια την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και  την Βουλευτή Ιωαννίνων κ Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα η οποία όπως δεσμεύτηκε σε   συνάντησή μας έθεσε το θέμα της μοριοδότησης των Στρατιωτικών της Φρουράς Ιωαννίνων στην χθεσινή συνάντησή της με την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και όπως η ίδια ανακοίνωσε  πήρε τη δέσμευση  ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα δοθεί λύση στο χρόνιο αίτημα μας.

           Η Ένωσή μας έθεσε το θέμα και στην συνάντηση που είχε την 21 Φεβρ 21 με τον   ΥΦΕΘΑ κ. Αλκιβιάδη Στεφανή  που αναγνώρισε το δίκαιο αίτημά μας ειδικά σε σχέση με την φρουρά Αθηνών που λαμβάνει περισσότερα μόρια από τα Ιωάννινα    και δεσμεύτηκε εκ νέου στην λύση    του.

          Δυστυχώς 8 μήνες μετά  δεν έχει δοθεί λύση στο θέμα δημιουργώντας                                                                                                                απογοήτευση αλλά και πολλά ερωτηματικά στα μέλη μας Στρατιωτικούς. Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου καλεί εκ νέου την Πολιτική Ηγεσία  να τηρήσει την δέσμευσή της και να αποκαταστήσει άμεσα και αναδρομικά την αδικία αυτή .

           

                                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Ταγματάρχης (ΠΖ)

6937453787

 

 

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

 

                     Παππάς Βασίλειος

                      Υπολοχαγός(ΑΜΧ)

6974795605

 

 

 

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στρδο ‘’ΒΙΔΕΛΛΗ’’

Λεωφόρος Δωδώνης 39,

ΤΚ 45221

email:espeep2012@gmail.com

Ιωάννινα, 26 Αυγ 2021

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΕ  ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ     ΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)   

          

                 

            

            Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου μετά την ανακοίνωση και της Ομοσπονδίας μας για το θέμα της συμμετοχής συναδέλφων μας, πέραν  των καθηκόντων τους , σε περίπολα πυρασφάλειας αλλά και στην κατάσβεση πυρκαγιών, καλεί την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ   να προβεί σε ενέργειες για την   άμεση οικονομική αποζημίωση των συναδέλφων μας  που συμμετείχανε σε αυτές .

            Να υπενθυμίσουμε και τα μεγάλα  οικονομικά  προβλήματα των Στρατιωτικών που   μεγαλώνουν .

           1.Συνεχίζεται να εκκρεμεί  η αποζημίωση αργιών 2018   ενώ δεν έχει δοθεί από αρχή του χρόνου η αποζημίωση εκτέλεσης υπηρεσιών αργίας 2021.

           2.Συνεχίζεται και το 2021 να μην δίνεται η αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης που έχει νομοθετηθεί από 2017 με αποτέλεσμα χιλιάδες συνάδελφοί μας να προσφύγουν στην δικαιοσύνη.

           3.Τέλος δεν εφαρμόζεται παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις  πλήρως η απόφαση του ΣτΕ η οποία για να εφαρμοστεί  χρειάζεται ένα νέο δίκαιο  μισθολόγιο.

         Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου ζητεί επιτέλους την άμεση εφαρμογή  των παραπάνω ώστε να επέλθει το αίσθημα δικαιοσύνης στους Στρατιωτικούς . 

           Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ …..

 

 

                                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Ταγματάρχης (ΠΖ)

6937453787

 

 

-Ο-

Γενικός Γραμματέας

 

                         Παππάς Βασίλειος

                         Υπολοχαγός(ΑΜΧ)

                              6974795605

 

ALBEROHOTEL and SPA

΄Πέραμα Ιωαννίνων τηλ 26510 81818  προσφορα για διαμονή εκπτωση 20% επι της τιμής .Γευματα εκπτωση 15%

ιστοσελίδα alberohotel.gr 

AKROLIMNION HOTEL 

Πέραμα Ιωαννίνων τηλ 26510 81162  προσφορά  για διαμονή έκπτωση 15% επιτης τιμής .

Ιστοσελίδα  akrolimnion.gr 

OΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ   ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΕΔΩ

Thursday the 21st. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons