Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

email:espeep2012@gmail.com

Aρ.Πρωτ.:      287 /2020

Ιωάννινα,    16 Δεκ  2020 

 

 

 

 

 ΠΡΟΣ:      Βουλευτές  Περιφέρειας  Ηπείρου

                  8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

 

 

 

 

ΘΕΜΑ :   Να δοθεί επιτέλους λύση στο πρόβλημα της πρόωρης αποστρατείας των συναδέλφων μας ΕΠ.ΟΠ

 

                  

                 1. Τον τελευταίο  χρόνο και σε μία  περίοδο  που  το  προσωπικό  των  Ενόπλων Δυνάμεων , επιχειρεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα , διασφαλίζοντας την εδαφική μας ακεραιότητα, η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου έχει γίνει αποδέκτης του έντονου   προβληματισμού αλλά και αγωνίας  για το πόσο μεγάλο πρόβλημα δημιουργείτε στους συναδέλφους μας ΕΠ.ΟΠ. αλλά  και στις οικογένειες τους  , λόγω της εφαρμογής αναχρονιστικών νόμων, που τους εξαναγκάζει σε πρόωρη έξοδο από τις Ένοπλες Δυνάμεις γεγονός που έχει αναδείξει με σειρά εγγράφων και  η Ομοσπονδία μας.

 

                  2.  Υπενθυμίζουμε τα παρακάτω νομοθετικά πλαίσια που αφορούν το συνταξιοδοτικό των στρατιωτικών:

                         α. Ο Ν.3865/2010, άρθρο 20 παρ. 4 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4336/2015, άρθρο 1, παρ.7 που αναφέρει τα εξής: «Τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την επομένη της δημοσίευσης του νόμου αυτού και μετά, δικαιούνται σύνταξης εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους ή 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.»

                          β. Ο Ν.4387/2016, Κεφάλαιο Β', άρθρο 4, παρ.1(α) και (β) αναφέρονται τα εξής: «Από 1.1.2017 οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) που συνιστάται με τις διατάξεις του άρθρου 51 και οι συντάξεις τους κανονίζονται και καταβάλλονται με βάση τις ρυθμίσεις του παρόντος. β. Για τις προϋποθέσεις θεμελίωσης σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, καθώς και για τα όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού».

                            γ. Όλες οι προκηρύξεις του Θεσμού των ΕΠ.ΟΠ αναφέρουν μέχρι την συμπλήρωση  35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και ότι το συνταξιοδοτικό καθεστώς του Θεσμού των ΕΠ.ΟΠ διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις για του ομοιόβαθμους τους Μονίμους Υπαξιωματικούς μη Παραγωγικών Σχολών.

Σημειώνεται δε ότι με την αυτεπάγγελτη αποστρατεία στα 50 έτη στον βαθμό του Αρχιλοχία και αντιστοίχων, χάνεται το δικαίωμα για χιλιάδες συναδέλφους που ΚΑΤΕΤΑΓΗΣΑΝ σε μεγάλη ηλικία δηλ. 26,27,28 ετών το δικαίωμα να αναγνωρίσουν την μάχιμη πενταετία καθώς απαιτείται η συμπλήρωση 25ετης πραγματικής παραμονής στην υπηρεσία.

 

                           3.  Η θέση της Ένωσης Στρατιωτικών Ηπείρου είναι ότι θα πρέπει όλοι οι συνάδελφοί μας  ΕΠ.ΟΠ να έχουν δικαίωμα στην επιλογή της παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις σύμφωνα και με την πρόταση που έχει κατατεθεί με έγγραφο της Ομοσπονδίας μας την 25 Ιουνίου 2020  για να υφίσταται η δυνατότητα συμπλήρωσης πλήρης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ούτως ώστε η σύνταξη που θα λαμβάνει το προσωπικό να βρίσκεται σε αναλογία με τις αποδοχές ενέργειας και να εξασφαλίζει την αξιοπρεπή  διαβίωση του. Στην περίπτωση δε που η Υπηρεσία επιλέγει την αποστρατεία συναδέλφων, είτε στα πλαίσια των κρίσεων, είτε λόγω ηλικιακού ορίου, κάτω των 60 ετών που προβλέπει ο ασφαλιστικός νόμος, θα πρέπει να καταβάλει η ίδια  η Υπηρεσία, τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου για το υπολειπόμενο χρόνο μέχρι τα 40 έτη υπηρεσίας ή το 60 έτος της ηλικίας.

 

                    4.  Η Πολιτική  και Στρατιωτική Ηγεσία μας οφείλει  να  δώσει  λύσεις  στο  συγκεκριμένο  ζήτημα, εναρμονίζοντας  το  χρόνο  αυτεπάγγελτης  αποστρατείας  με  τον  χρόνο  που απαιτείται για τη συμπλήρωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 

 

                    

 

 

                                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Ταγματάρχης (ΠΖ)

6937453787

 

 

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

 

Στρατσιάνης Παναγιώτης

                        ΕΜΘ Αλχιας (ΜΧ)

6936563126

 Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ...ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

 

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στρδο ‘’ΒΙΔΕΛΛΗ’’

Λεωφόρος Δωδώνης 39,

ΤΚ 45221

email:espeep2012@gmail.com

Ιωάννινα, 9 Δεκ  2020

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ –ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

          

                Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου χαιρετίζει την πρώτη αντίδραση στις επιστολές μας  όμως για να δοθεί άμεση και οριστική λύση στην υγειονομική περίθαλψη των Στρατιωτικών χρειάζεται η πλήρη και οριστική λύση των όσων αναδείξαμε με τις επιστολές μας .        

               Να αναφέρουμε ότι ήδη έχουμε γίνει δέκτης αναφορών συναδέλφων μας οι οποίοι προσπαθούν να κλείσουν ηλεκτρονικά ραντεβού με το 424 ΓΣΝ για ετήσια υγειονομική εξέταση όμως η εφαρμογή είναι κλειστή, ενώ και η Ένωση Στρατιωτικών Θεσσαλονίκης με επιστολή της από την 29 Οκτ 2020 ανέδειξε το θέμα ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού   .    Τέλος σύμφωνα με πληροφορίες μας αναστάλθηκε και η απόσπαση Υγειονομικού προσωπικού της Ταξιαρχίας στον συνοριακό σταθμό της Κακαβιάς που είχαμε ζητήσει με τις επιστολές μας.

      Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου θα συνεχίσει τον αγώνα  για την ανάδειξη και  οριστική επίλυση των θεμάτων που αφορούν τους Στρατιωτικούς και τις οικογένειες τους.

              

           

                                            Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Ταγματάρχης (ΠΖ)

6937453787

 

 

-Ο-

Γενικός Γραμματέας

 

Στρατσιάνης Παναγιώτης

                     ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ)

6936563126

ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ 424 ΓΣΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΜΑΣ  ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΚΑΒΙΑ-ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΖΗΤΑ Η ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙθΑΛΨΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ -ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

email:espeep2012@gmail.com

Aρ.Πρωτ.:      286 /2020

Ιωάννινα,    8 Δεκ   2020 

 

 

 

 

 ΠΡΟΣ:      Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ)

                  8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΚΟΙΝ:        Βουλευτές Ηπείρου

 

ΘΕΜΑ :  Άμεση απεμπλοκή των Στρατιωτικών  από τις υπηρεσίες  στα κέντρα μεταναστών μετά την απάντηση του ΥΠΕΘΑ στην Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΤ:      Φ.900α/4859/17417/30 Νοε 20/ΥΠΕΘΑ/Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας

 

                Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου  ζητά την παύση της εκτέλεσης υπηρεσιών από Στρατιωτικούς  στα κέντρα μεταναστών  Κατσικά και Δολιανών μετά την απάντηση του κ ΥΕΘΑ στην από 23 Οκτωβρίου επιστολή μας  η οποία  ορίζει τους όρους συμμετοχής του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων στα κέντα υποδοχής μεταναστών στις επικράτεια, που προφανώς δεν αναφέρει την εκτέλεση υπηρεσιών σε αυτά .

                 Να τονίσουμε εδώ ότι ήδη στο κέντρο μεταναστών Φιλιππιάδας δεν εκτελούνται υπηρεσίες από Στρατιωτικούς εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά και σε άλλα κέντρα μεταναστών της  Χώρας.          

                  

                 H Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών  (ΠΟΜΕΝΣ) παρακαλείται για την ενημέρωσή της και  για τις κατά την κρίση της ενέργειες.

 

 

                                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Ταγματάρχης (ΠΖ)

6937453787

 

 

-Ο-

                   .Γεν. Γραμματέας

 

Στρατσιάνης Παναγιώτης

                       ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ)

6936563126

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΡΤΑΣ κ ΓΚΟΚΑ ΧΡΗΣΤΟ   ΠΑΤΩΝΤΑΣ   ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ:

60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ -ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥΣ ΖΗΤΑ Η ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

9 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣ....   ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

Sunday the 7th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons