Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

 

 

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στρδο ‘’ΒΙΔΕΛΛΗ’’

Λεωφόρος Δωδώνης 39,

ΤΚ 45221

email:espeep2012@gmail.com

Αρ  πρωτ   26  /2019

Ιωάννινα, 20 Μαρτίου  2019

 

ΠΡΟΣ:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ «Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ»

 

ΚΟΙΝ :

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ:

Μεταθέσεις Στρατιωτικών που εχουν τέκνα που φοιτούν στο Λύκειο

 

 

ΣΧΕΤ : 

Νόμος 3883/2010

 

 

            

              Σας γνωρίζουμε ότι κατά τις μεταθέσεις του περασμένου  έτους 2018 συνάδελφοί μας  παρότι  είχαν τέκνα  που φοιτούσαν στο Λύκειο λάβανε μεταθέσεις  που ανασταλθήκανε μετά από αναφορά τους μόνο για ένα έτος .

              Η Ένωση ζητά την μέριμνα της Υπηρεσίας για τις οικογένειες των συναδέλφων αυτών ώστε να ακυρωθούν οι μεταθέσεις τους εφόσον συνεχίζεται η φοίτηση των τέκνων  στο Λύκειο  και αιτείται την οριστική λύση στο παραπάνω σοβαρό θέμα με νομοθετική  ρύθμιση στον Νόμο 3883/2010 ως εξής :      Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1α(2) του άρθρου 5 του ν.3883/2010, τροποποιείται όπως παρακάτω:

 

  «(ε)   Την ηλικία και τις σπουδές των τέκνων. Τα στελέχη που έχουν τέκνα τα οποία φοιτούν σε τάξεις του Λυκείου, κατόπιν δήλωσης επιθυμίας τους, παραμένουν υποχρεωτικά και κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα στον τόπο της υπηρέτησης τους, ως υπεράριθμοι ανεξαρτήτως του αριθμού και πέραν των προβλεπομένων για τον βαθμό τους θέσεων βάσει των Π.Ο.Υ, για το χρονικό διάστημα των (3) ετών που διαρκεί η φοίτηση, το οποίο για κάθε στέλεχος δεν μπορεί αθροιστικά να υπερβεί τα (6) έξι έτη. Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος (διάλυση ή μεταστάθμευση Μονάδας) τοποθετείται σε οιαδήποτε στρατιωτική υπηρεσία πλησίον του τόπου διαμονής και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 60 χιλιομέτρων.»

              

              

 

 

    Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

 

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Λοχαγός (ΠΖ)

6937453787

-Ο-

Γενικός Γραμματέας

 

 

Στρατσιάνης Παναγιώτης

ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ)

6936563126

 

 

 

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στρδο ‘’ΒΙΔΕΛΛΗ’’

Λεωφόρος Δωδώνης 39,

ΤΚ 45221

email:espeep2012@gmail.com

Αρ  πρωτ   25  /2019

Ιωάννινα, 17 Μαρτίου  2019

 

ΠΡΟΣ:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ «Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ»

 

ΚΟΙΝ :

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ:

Διαβούλευση   Νομοσχέδιου  ΥΠΕΘΑ

 

 

 

 

 

 

 

              Σας γνωρίζουμε  ότι η Ένωσή μας έχει γίνει δέκτης αναφορών συναδέλφων με θέμα την διαβούλευση του Νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ και συγκεκριμένα ότι σχόλια και προτάσεις  που αποστέλλουν  για το Νομοσχέδιο και ειδικά το Άρθρο 10 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) αυτού, δεν φορτώνονται στην σελίδα  διαβούλευσης του ΥΠΕΘΑ με ότι αρνητικό συνεπάγεται αυτό.

              Παρακαλούμε για τις άμεσες  ενέργειες σας  στο παραπάνω θέμα  και κυρίως να δοθεί παράταση στην διαβούλευση  ώστε όλοι οι συνάδελφοι να μπορέσουν ελεύθερα και χωρίς περικοπές να υποβάλουν προτάσεις αλλά και σχολιασμούς επί του Νομοσχεδίου.

 

 

               

            

 

    Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

 

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Λοχαγός (ΠΖ)

6937453787

-Ο-

Γενικός Γραμματέας

 

 

Στρατσιάνης Παναγιώτης

ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ)

6936563126

 

Εκπρόσωποι της Ενωσης στο 3ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας που έγινε στην Λαμία ήταν οι Στρατσιάνης Παναγιώτης,Μήτσης Κωνσταντίνος ,Τσίμαρης Ευάγγελος ,Παπαθανασίου Γιώργος  και Θεοδώρου Γιώργος .

Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε στην Λαμία και να μην βρεθούμε στο ηρώο του Αθανάσιου Διάκου .

 

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ ΕΔΩ

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στρδο ‘’ΒΙΔΕΛΛΗ’’

Λεωφόρος Δωδώνης 39,

ΤΚ 45221

email:espeep2012@gmail.com

Ιωάννινα, 05 Μαρτίου  2019

 

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

           H Ένωση μας σε συνέχεια της  ανακοίνωσης της Ομοσπονδίας  και λόγω της μεγάλης προσέλευσης αλλά και ενδιαφέροντος των μελών μας για τη για τη δικαστική διεκδίκηση της νυχτερινής αποζημίωσης για τα έτη  2017 και 2018 ,ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των δικαιολογητικών της αγωγής την 28 Μαρτίου 2019.

Οι συνάδελφοι για να  μπορέσουν να ασκήσουν αγωγή ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

     Για την συμμετοχή των συναδέλφων στην ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΤΩΝ 2017-2018, οι συνάδελφοι θα πρέπει αντίστοιχα να εκτυπώσουν, συμπληρώσουν και μας καταθέσουν, τα κάτωθι ΕΝΤΥΠΑ :

                        -ΕΝΤΥΠΟ (Δ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ

                        -ΕΝΤΥΠΟ (Ε) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ, με θεωρημένο γνήσιο υπογραφή

                        -ΕΝΤΥΠΟ (ΣΤ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ εις διπλούν

                        -ΒΕΒΑΙΩΣΗ της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ από την οποία να προκύπτει ο αριθμός ωρών νυχτερινής εργασίας τα έτη 2017 και 2018.

                        -ΕΝΤΥΠΟ (Ζ) για την ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ της βεβαίωσης από τις Μονάδες σας υπάρχει συνημμένο προς εκτύπωση στην παρούσα.

            Συνάδελφοι, διεκδικώντας την νομιμότητα, σας ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ότι όταν δίνετε χρήματα για οποιοδήποτε λόγο να παίρνετε απόδειξη. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όταν καταθέτετε τα δικαιολογητικά σας στην Ένωση  να παίρνετε την απόδειξη σας που θα  λέει ότι η Ένωση παρέλαβε το ποσό των  10 ευρώ για την αμοιβή του δικηγορικού Γραφείου του κ. Ευαγγελάτου που αφορά στην δικαστική διεκδίκηση   των νυχτερινών υπηρεσιών - επιδόματος επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων των ετών 2017 και 2018.

 

 

 Καταθέτετε τα παραπάνω δικαιολογητικά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ακόμα και στα γραφεία μας που βρίσκονται στο Στρδο «ΒΙΔΕΛΗ» (εκεί που στεγάζεται η Στρατολογική Υπηρεσία Ηπείρου Λεωφόρος Δωδώνης 39)  με την επίδειξη της κάρτας μέλους και της ταυτότητα σας υποχρεωτικά.

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ     ΜΕ ΝΕΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

  

           

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Στρατσιάνης Παναγιώτης

Λγός (ΠΖ)

ΕΜΘ Αλχίας  (ΜΧ)

6937453787

6936563126

 

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟ EPIRUSTVNEWS,GR

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ 

 

106 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΦΙΕΡΩΜΑ-ΒΙΝΤΕΟ  ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ)

Thursday the 17th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons