Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ Βουλευτής Άρτας - ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2022 ΑΝΑΦΟΡΑ Προς τους Υπουργούς 1) Εθνικής Άμυνας, κ. Ν. Παναγιωτόπουλο 2) Υγείας, κ. Θ. Πλεύρη 3) Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα

Θέμα: «Δαπάνες υγείας Στρατιωτικών».

Κύριοι Υπουργοί, Σας καταθέτω την υπ’ αριθμ.: 31/2022/13-11-2022 επιστολή της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.), σχετικά με τις μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή δαπανών υγείας των Στρατιωτικών. Ειδικότερα επισημαίνουν ότι οι στρατιωτικοί και οι οικογένειές τους δεν έχουν λάβει την ανάλογη αποζημίωση από δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης εδώ και 6 μήνες, ενώ οι δαπάνες για την αγορά οπτικών οράσεως ξεπερνούν τους 8 μήνες. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο τα μέλη της Ένωσης, κυρίως για τις περιπτώσεις που έχουν δαπάνες μεγάλης αξίας, σε μία περίοδο που ο οικογενειακός προϋπολογισμός συρρικνώνεται καθημερινά από τις αυξήσεις στην ενέργεια και την ακρίβεια στα είδη διαβίωσης. Παρακαλείσθε κύριοι Υπουργοί να λάβετε υπόψη σας το συγκεκριμένο σοβαρό ζήτημα και να μεριμνήσετε για την άμεση επίλυσή του, καθώς επίσης να με ενημερώσετε για τις αποφάσεις και τις ενέργειές σας.

Ο αναφέρων Βουλευτής Χρήστος Γκόκας

Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου ευχαριστεί τον κ Βουλευτή Άρτας  Χρήστο Γκόκα   που άμεσα υπέβαλε την αναφορά  με την  επιστολή μας   δείχνοντας για άλλη μια φορά  το ενδιαφέρον του για τους Στρατιωτικούς  της περιοχής μας  και τις οικογένειές τους.

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Φ.900α/5143/18625

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2022

 

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Χρήστο Γκόκα

ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΕΘΑ

ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΦΕΘΑ

ΥΠΕΘΑ/Γενικός Γραμματέας

ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ

ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.: Αναφορά 44/07-10-2022 της Βουλής των Ελλήνων

 

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χρήστος

Γκόκας, με θέμα «Μέριμνα για το Στρατιωτικό Προσωπικό κατά την εκτέλεση 24ωρων

υπηρεσιών», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Η εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών αποτελεί αυτοτελή και ειδική υποχρέωση του

συνόλου του στρατιωτικού προσωπικού, πλην των ρητά εξαιρουμένων, η οποία

απορρέει από την ιδιότητα και την επιτακτική ανάγκη ετοιμότητας των Ενόπλων

Δυνάμεων (ΕΔ) σε 24ωρη βάση, και ως εκ τούτου, δεν συνιστά μια απλή μορφή

υπερωριακής απασχόλησης. Για το λόγο αυτό κατοχυρώνεται θεσμικά το δικαίωμα

λήψης μίας ημέρας απαλλαγής, ήτοι απουσίας του στελέχους από την εργασία του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ)

Φ.400/32/82424/Σ.343/2011 (Β ́1139), οι στρατιωτικοί που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία

διανυκτερεύσεως τις καθημερινές δικαιούνται απαλλαγής την επόμενη εργάσιμη ημέρα,

ενώ εκείνοι που εκτελούν την ως άνω υπηρεσία Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και

επίσημες αργίες δικαιούνται απαλλαγής οποιασδήποτε ημέρας εντός της επόμενης

εβδομάδας. Στο δε άρθρο 2 της εν λόγω ΥΑ απαριθμούνται ρητά και κατά τρόπο

περιοριστικό οι κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού που εκτελούν υπηρεσίες που

δεν απαιτούν διανυκτέρευση.

Η κατανομή του στρατιωτικού προσωπικού στις υπηρεσίες πραγματοποιείται

με πνεύμα ισονομίας και δικαίου σε συνδυασμό με τις εκάστοτε υπηρεσιακές

απαιτήσεις, χωρίς διακριτικές εξαιρέσεις, πέραν από τις θεσμικά επιβεβλημένες, όπως

είναι ο βαθμός και η αρχαιότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Διοικήσεις όλων των Κλιμακίων, έχοντας ως βασικό

γνώμονα τις αρχές της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης, εφαρμόζουν

απαρέγκλιτα το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο που αφορά, αφενός στο ωράριο εργασίας,

και αφετέρου στη χορήγηση απαλλαγών μετά από εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας, χωρίς

όμως να συγχέονται αμφότερα μεταξύ τους.

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ  ΕΔΩ 

Η ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ 24 ΩΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στρδο ‘’ΒΙΔΕΛΛΗ’’

Λεωφόρος Δωδώνης 39,

ΤΚ 45221

email:espeep2012@gmail.com

Αρ πρωτ 31/2022

Ιωάννινα, 12 Νοε 22

 

 ΠΡΟΣ: ΠΟΜΕΝΣ

              8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

 

 ΚΟΙΝ : ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

ΘΕΜΑ  : Δαπάνες Υγείας Στρατιωτικών

 

 

                 Σας γνωρίζουμε ότι μέλη μας πού έχουν υποβάλει δαπάνες Υγειονομικής περίθαλψης των ιδίων και μελών οικογενειών τους , δεν έχουν λάβει την ανάλογη αποζημίωση που δικαιούνται εδώ και τουλάχιστον 6 μήνες ,ενώ οι δαπάνες που αφορούν την αγορά οπτικών  οράσεως έχουν υπερβεί και τους 8 μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους με αποτέλεσμα να έχουν οδηγηθεί σε οικονομικό αδιέξοδο, ειδικά όσοι έχουν υποβάλει δαπάνες μεγάλης αξίας.

                  Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας και για την άμεση και οριστική λύση του σοβαρού αυτού θέματος που έχουμε αναδείξει και στο παρελθόν με επιστολές μας ,ώστε να αποζημιωθούν άμεσα οι   δικαιούχοι συνάδελφοί μας και στο μέλλον οι αποζημιώσεις να δίνονται εντός 30 ημερών από την υποβολή τους στην Υπηρεσία.

 

 

                         

 

                                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Ταγματάρχης (ΠΖ)

6937453787

 

 

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

 

                      Παππάς Βασίλειος

                          Υπλγός(ΑΜΧ)

6974795605

 

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ 

Σοβαρά προβλήματα και καθυστερήσεις στην Υγειονομική Περίθαλψη των Στρατιωτικών .Την άμεση επέμβαση της Ηγεσίας ζητά η Ενωση Στρατιωτικών Ηπείρου

Ο ΑΓΩΝΑΣ  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ -ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ Βουλευτής Άρτας - ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2022 ΑΝΑΦΟΡΑ Προς τους Υπουργούς 1) Εθνικής Άμυνας, κ. Ν. Παναγιωτόπουλο 2) Υγείας, κ. Θ. Πλεύρη

Θέμα: «Σοβαρά προβλήματα στην Υγειονομική Περίθαλψη των Στρατιωτικών».

Κύριοι Υπουργοί, Σας καταθέτω την υπ’ αριθμ.: 27/2022/24-10-2022 επιστολή της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.), σχετικά με τις σημαντικές καθυστερήσεις που έχουν εντοπιστεί από τους Στρατιωτικούς της Ηπείρου, όσον αφορά στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης από το 424 ΓΣΝ Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστικά δε, αναφέρεται, στην συγκεκριμένη επιστολή, ότι για τον προγραμματισμό ορθοπεδικών τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων απαιτούνται πάνω από 5 μήνες, αλλά και για τις εξετάσεις στον μαγνητικό τομογράφο διαθέσιμα ραντεβού θα υπάρχουν από το 2023, καθώς επίσης διαπιστώνονται μεγάλες καθυστερήσεις και για εξετάσεις στην οφθαλμολογική κλινική. Επίσης επισημαίνεται το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των πολιτών που εξυπηρετούνται από τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να επηρεάζει την ταχύτητα της υγειονομικής περίθαλψης των Στρατιωτικών, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να απευθύνονται για ιατρικά τους θέματα μόνο σε αυτά. Παρακαλείσθε κ.κ. Υπουργοί να λάβετε υπόψη σας το συγκεκριμένο σοβαρό θέμα, το οποίο κατ’ επανάληψη έχω αναδείξει στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου και ακόμα δεν έχει επιλυθεί, αν και επηρεάζει την υγεία του συνόλου των Στρατιωτικών.

Ο αναφέρων Βουλευτής Χρήστος Γκόκας 

Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου ευχαριστεί τον κ Βουλευτή Άρτας  Χρήστο Γκόκα   που άμεσα υπέβαλε την αναφορά  με την  επιστολή μας   δείχνοντας για άλλη μια φορά  το ενδιαφέρον του για τους Στρατιωτικούς  της περιοχής μας  και τις οικογένειές τους.

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ – ΕΛΜΑΛΗΣ – ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας 48, 10558, Αθήνα, 210.3232324 – 210.3232327

 

 

 

Προς:

το Διοικητικό Συμβούλιο

 της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας

ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2022

 

Θέμα: “Διεκδίκηση ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής εργασίας 2017-2018: Ενημέρωση για συζήτηση  αγωγών εν ενεργεία στρατιωτικών της Ένωσής σας”.

 

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι έχουν συζητηθεί όλες οι αγωγές που κατατέθηκαν το 2019 για στελέχη της Ένωσής σας για τη διεκδίκηση των νυχτερινών των ετών 2017-2018. Συγκεκριμένα:

Αγωγή ΑΓ8324/2019   :  18ο  Μον. Δ.Π.Α. δικάσιμος 13.4.2022

Αγωγή ΑΓ10128/2019 : 20ο  Μον. Δ.Π.Α. δικάσιμος 14.10.2022

Αγωγή ΑΓ10129/2019 : 20ο  Μον. Δ.Π.Α. δικάσιμος 14.10.2022

Αγωγή ΑΓ13877/2019:  28ο  Μον. Δ.Π.Α. δικάσιμος 26.10.2022

Πλέον, αναμένεται η έκδοση αποφάσεων και ευελπιστούμε ότι η έκβαση θα είναι θετική, όπως για όλες τις υποθέσεις νυτερινών για τις οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα αποφάσεις.

Για ο,τιδήποτε χρειαστεί αναφορικά με την ως άνω διεκδίκηση, θα ενημερώνεστε τακτικά από το γραφείο μας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση,

Αλκιβιάδης Ευαγγελάτος

 

Thursday the 22nd. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons