Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

    

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τηλ. - Fax: 26510-33865

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ιωάννινα, 04 Δεκ 2014

 

 

 

ΠΡΟΣ :  ΠΟΕΣ

            ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ/Ε.Σ.ΠΕ.Θ – Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ – Ε.Σ.ΠΕ.Κ.Μ.

            8 Μ/Π ΤΑΞ

            131 ΣΜ

ΚΟΙΝ :   κ. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

ΘΕΜΑ : Ωράριο Εργασίας Στρατιωτικών Μονάδων – Υπηρεσιών

ΣΧΕΤ : α. Φ.400/163881/Σ.4187/08-09-2011 Απόφαση κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 2156)

           β. Φ.400/165047/Σ.4722/17-10-2011 Απόφαση κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 2340)

           γ. Φ.400/96/264124/Σ.3901/19-10-14/ΓΕΕΘΑ/Β’ ΚΛΑΔΟΣ/Β1

           δ. Φ.900α/254/14126/27-11-14/ΑΝΥΕΘΑ

   1. Γνωρίζεται ότι με τις (α) και (β) σχετικές Αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίστηκε η εφαρμογή πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, σαράντα (40) ωρών, για τις Στρατιωτικές Μονάδες – Υπηρεσίες. 2. Στο (γ) σχετικό έγγραφο, ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομικό πλαίσιο, υπενθυμίζει και επισημαίνει τα εξής:

        α. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του προσωπικού των Μονάδων – Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανέρχεται ρητά και αποκλειστικά σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως. Ως εκ τούτου, οιαδήποτε παρέκκλιση από το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν ανήκει στην διακριτική ευχέρεια τους Διοίκησης.

        β. Εφιστάται η προσοχή για τήρηση των υποχρεωτικά σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίας εργασίας από το σύνολο του προσωπικού των Στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών.

    3. Η κα ΑΝΥΕΘΑ με το (δ) σχετικό σε απάντηση σχετικής ερώτησης που αφορούσε την χορήγηση απαλλαγής μετά την εκτέλεση 24ωρης υπηρεσία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι η ημερήσια απαλλαγή που χορηγείται σε στρατιωτικούς που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία δεν αποτελεί αντιστάθμισμα υπερωριακής απασχόλησης ή ακριβή αριθμητικό ισοσκελισμό των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας τους, αλλά συνιστά ευεργετικό διοικητικό μέτρο που λαμβάνεται για λόγους διευκόλυνσης και ανάπαυσης του προσωπικού

    4. Κατόπιν των παραπάνω και παρά τις Αποφάσεις και Διαταγές της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας, αντίστοιχα, που μνημονεύονται στα σχετικά, η Ένωση είναι καθημερινός δέκτης παραπόνων από τα μέλη της για την μη εφαρμογή της προβλεπόμενης εβδομαδιαίας εργασίας (40ωρο) , με αποτέλεσμα το ωράριο των στρατιωτικών (υπολογίζοντας τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, την εκτέλεση υπηρεσιών και λοιπών διατεταγμένων δραστηριοτήτων) να υπερβαίνει κατά πολύ το προβλεπόμενο, ενώ δεν έχει προβλεφθεί αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση.

    5. Η Ένωση γνωρίζοντας το ενδιαφέρον της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας, σε θέματα που αφορούν το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ζητά την συνδρομή τους καθότι έχουν διέλθει τρία (3) χρόνια από την καθιέρωση σαράντα (40) ωρών εργασίας εβδομαδιαίως, πρακτικά όμως κάτι τέτοιο δεν έχει επιτευχθεί, ακόμη κα μετά την τελευταία παρέμβαση του κ. Α/ΓΕΕΘΑ με το (γ) σχετικό.

    6. Οι Βουλευτές της Ηπείρου, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος αλλά και για την εκδήλωση ενεργειών για την επίλυσή του.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
 
Ο Πρόεδρος
 
 
 
 
Θεοδώρου Γεώργιος
Υπολοχαγός (ΠΖ)
 6937453787
 
Ο Γεν. Γραμματέας
 
 
 
 
Λίτσιος Ευάγγελος
Υπίλαρχος (Α)
6977071924

 

 

    

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τηλ. - Fax: 26510-33865

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ