Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στρδo ΒΙΔΕΛΛΗ

Λεωφόρος Δωδώνης 39,

ΤΚ 45221

email : espeep 2012 @ gmail . com

Ιωάννινα, 8 Ιουλίου 2018

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΠO ΤΗΝ Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

 

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου. γνωρίζει στους συναδέλφους που μετατίθενται από και προς την Περιφέρεια Ηπείρου ότι για την βοήθεια τους στην εξεύρεση κατοικίας καθώς και μεταφορικής εταιρίας μπορούν να απευθυνθούν στα παρακάτω μέλη του Δ.Σ. τα οποία έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό:

 

Επίσης όποιος έχει σπίτια διαθέσιμα προς ενοικίαση ας επικοινωνήσει με τα παρακάτω μέλη του ΔΣ για να τα δηλώσουν.

 

 

-Χρήστου Ιωάννης

Τηλ. 6944944179, *744179

 

-Καββαδάς Παναγιώτης

Τηλ. 6979094749

 

 Ώρες επικοινωνίας καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή:

11:00-13:00 κ’ 18:30-20:00

 

  

  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 Θεοδώρου Γεώργιος

Λοχαγός (ΠΖ)

 6937453787

 

Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

Στρατσιάνης Παναγιώτης

ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ)
6936563126

 

               

 

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στρδο ‘’ΒΙΔΕΛΛΗ’’

Λεωφόρος Δωδώνης 39,

ΤΚ 45221

email:espeep2012@gmail.com

Ιωάννινα, 04 Ιουλίου  2018

 

            

              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΥ

 

               Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου δηλώνει την μερική ικανοποίησή της μετά  την σημερινή απόφαση για την χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου στους συναδέλφους που υπηρετούν στις μονάδες προκαλύψεως της Ηπείρου και Μακεδονίας .Το θέμα αυτό ήταν από τις πρώτες διεκδικήσεις της Ενωσής μας το οποίο αναδείξαμε με συνεχείς επιστολές και ανακοινώσεις που προκάλεσαν συνεχείς ερωτήσεις στην Βουλή αλλά και δημοσιεύματα ενώ προκάλεσε και την ουσιαστική επέμβαση της Ομοσπονδίας μας(Π.ΟΜΕΝΣ.) που πρόσφατα ζήτησε την χορήγησή του.

         Αναμένουμε όπως και απαιτούμε την χορήγηση του επιδόματος στο σύνολο των Στρατιωτικών που υπηρετούν στην παραμεθόριο όπως ισχύει στο σύνολο των υπαλλήλων του Δημοσίου για να αρθεί πλήρως η αδικία αυτή εις βάρος των Στρατιωτικών .

   Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!

 

 

    Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

 

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Λοχαγός (ΠΖ)

6937453787

-Ο-

Γενικός Γραμματέας

 

 

Στρατσιάνης Παναγιώτης

ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ)

6936563126

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΥ ΓΙΑ 15 ΜΗΝΕΣ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

Αποζημίωση Υπερωριακής απασχόλησης (Νυχτερινής απασχόλησης - Υπηρεσιών σε αργίες - Αποζημίωσης χρόνου ετοιμότητας μετά την συμπλήρωση 40 ωρών απασχόλησης / εβδομάδα.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων,

  1. Σύμφωνα με το σχετικό Νόμο και συγκεκριμένα στο άρθρο 127 παράγραφος Δβ, ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων, η χορήγηση αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης για τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, με το ποσό των 2,77 ευρώ/ώρα.
  1.  Παρά την πάροδο ενός έτους από την ψήφιση του εν λόγου νόμου, δεν έχει εκδοθεί η αντίστοιχη ΚΥΑ μεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που να καθορίζει τις λεπτομέρειες χορήγησης, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλεται αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.
  1.  Πέραν τούτου, με έγγραφα μας, που σας αποστείλαμε στις 20 Φεβρουαρίου 2018 και 09 Μαίου 2018  ....  ΔΕΙΤΕ  ΟΛΗ  ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Νέες εισφορές αναγνώρισης πενταετίας και εξαμήνων   enstoloi.net

 

Στις 8-6-2018 εκδόθηκε η εγκύκλιος με ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46 –> Συμπληρωματικές οδηγίες για κρατήσεις ΔΥ και λειτουργών
η οποία διευκρινίζει το θέμα της αναγνώρισης διπλών χρόνων υπηρεσίας (μάχιμη πενταετία και εξάμηνα επικινδυνότητας).
Η εγκύκλιος αυτή βελτιώνει κατά πολύ τις ισχύουσες διατάξεις και μειώνει σημαντικά το κόστος αυτών των αναγνωρίσεων.

Α. Μάχιμη πενταετία Σωμάτων Ασφαλείας
Η αναγνώριση της πενταετίας συνεχίζει να γίνεται σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις –>Ν.3865/10, άρθρο 22, παρ. 3
δηλαδή με βάση την αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, ήτοι κόστος 39,87 € / μήνα = 2.392,20 € (για 60 μήνες).

Β. Μάχιμη πενταετία στρατιωτικών και εξάμηνα επικινδυνότητας
Β.1. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 31-12-2017
Μέχρι πρόσφατα οι εισφορές των αναγνωριζόμενων στο διπλάσιο χρόνων υπολογιζόταν με βάση τα ισχύοντα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης. Δηλαδή εάν η αίτηση αναγνώρισης της μάχιμης 5ετίας για τα έτη 1996~2000 γινόταν το 2017, τότε οι εισφορές υπολογίζονταν με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του 2017 (σύνολο ακαθάριστων αποδοχών νέου μισθολογίου).
Πλέον η αναγνώριση θα υπολογίζεται με βάση το ποσοστό εισφορών και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν όταν έλαβε χώρα η σχετική υπηρεσία, οπότε στο ανωτέρω παράδειγμα για την 5ετία οι εισφορές θα είναι ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών της περιόδου 1996~2000 (με το μισθολόγιο που ίσχυε τότε) –> Απόσπασμα εγκυκλίου (παρ. Η.1.β)
Έτσι το κόστος αναγνώρισης μειώνεται σημαντικά (στα επίπεδα του κόστους της 5ετίας στα σώματα ασφαλείας) για 3 λόγους:

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ENSΤOLOI.NET  ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΜΑΖΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ!

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΜΠΡΟΣΤΑΡΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!

ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ... ΠΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΣΤΟ EPIRUSTVNEWS  ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Tuesday the 11th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons