Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

    

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τηλ. - Fax: 26510-33865

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

         Η Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. ενημερώνει τα μέλη της ότι στην πόλη της Πρέβεζας υπάρχει συμβεβλημένο φαρμακείο με το ταμείο μας.


            Η Ένωση έχει αποστείλλει επιστολή και στο σύλλογο φαρμακοποιών Άρτας για την μη ύπαρξη συμβεβλημένων φαρμακείων και αναμένεται απάντηση.

 

Κατσαμώρη Ελεάνα Β.

Σπηλιάδου 13, Πρέβεζα

τηλέφωνο: 2682026007

     
     
     


 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
 
Ο Πρόεδρος
 
 
 
 
Θεοδώρου Γεώργιος
Υπολοχαγός (ΠΖ)
 6937453787
 
Ο Γεν. Γραμματέας
 
 
 
 
Λίτσιος Ευάγγελος
Υπίλαρχος (Α)
6977071924