Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ .ΑΜΕΣΑ ΟΣΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ  ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 2020 ΑΦΟΥ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕς 2019 . ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ   ΕΔΩ 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ ΕΔΩ

ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ    Η  ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ 

 

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ

Προς:

το Διοικητικό Συμβούλιο

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)

 

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2021

 

Θέμα: «Διεκδίκηση ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής εργασίας άρθρου 127 Ν.4472/2017 ετών 2019 και

2020».

 

Για τη διεκδίκηση της ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης άρθρ. 127 Ν.4472/2017 των ετών

2019 και 2020, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Αντικείμενο διεκδίκησης: ειδική αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, υπολογιζόμενη σε ποσό 2,77€

ανά ώρα, περιόδου 1.1.2019 έως 31.12.2020. Επικουρικά (για όσους το δικαιούνται), επίδομα

αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων περιόδου 1.1.2019 έως 31.12.2020, υπολογιζόμενο σε

κατ' αποκοπήν ποσό ανά μήνα (59€ ανά μήνα, σύμφωνα με τις συνταγματικά ανεκτές διατάξεις του

Ν.3205/2003, πριν τις αντισυνταγματικές περικοπές των Ν.4093/2012 και 4307/2014).

Συμμετοχή στη διεκδίκηση: Μπορούν να συμμετέχουν όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που

αποδεδειγμένα έχουν εργαστεί νυχτερινές ώρες το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Για την επικουρική βάση,

όσα στελέχη υπηρετούσαν σε μονάδες για τις οποίες καταβαλλόταν επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής

ετοιμότητας μονάδων με το προγενέστερο μισθολόγιο.

Ύψος διεκδικούμενου ποσού: 2,77€ Χ ώρες νυχτερινής εργασίας, επικουρικά ποσό 1.416€.

Κόστος διεκδίκησης μέχρι έκδοσης απόφασης στον πρώτο βαθμό (συμπεριλαμβανομένης αμοιβής,

ΦΠΑ και εξόδων): 20€ ανά άτομο για τα μέλη των α’ βάθμιων Ενώσεων της ΠΟΜΕΝΣ.

* σημείωση: ενόψει του ύψους της διεκδίκησης, που δεν υπερβαίνει τις 3.000€, δεν χωρεί έφεση με τα

δικονομικά ισχύοντα σήμερα. Ως εκ τούτου οι πρωτόδικες αποφάσεις είναι συγχρόνως και τελεσίδικες.

 

Η οργάνωση της διαδικασίας γίνεται, μέσω των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, ως ακολούθως:

- Έχουν ήδη κατατεθεί αιτήσεις για τη βεβαίωση των ωρών νυχτερινής εργασίας 2019 και 2020,

σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμά μας, και έχουν ενημερωθεί τα μέλη να κρατήσουν αντίγραφο της αίτησης

και του αριθμού πρωτοκόλλου.

- Μόλις χορηγηθούν οι βεβαιώσεις για τα έτη 2019 και 2020, μπορεί να αρχίσει η συλλογή των

δικαιολογητικών και λοιπών εντύπων. Συγκεκριμένα θα χρειαστούν, για κάθε ενδιαφερόμενο, τα

ακόλουθα έγγραφα – έντυπα - δικαιολογητικά:

 

1. ΕΝΤΥΠΟ Α- Στοιχεία Ενάγοντος: συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο και υπογράφεται στην 3η

σελίδα, μετά την ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα.

2. ΕΝΤΥΠΟ Β – Σύμβαση Δικηγορικής Εντολής : συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο και

υπογράφεται εις διπλούν.

3. ΕΝΤΥΠΟ Γ – Εξουσιοδότηση : συμπληρώνεται από τον ενδιαφερομενο, υπογράφεται και θεωρείται

το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

4. αίτηση που υποβλήθηκε με την οποία ζητείτο η καταβολή των νυχτερινών και η χορήγηση

βεβαιώσεων (όπως το υπόδειγμα που χορηγήθηκε με την από 1.9.2020 ενημέρωσή μας)

5. Βεβαίωση Υπηρεσιών που χορηγήθηκε κατόπιν της ως άνω αίτησης.

6. ενδεικτική μηνιαία μισθοδοσία του έτους 2020.

 

- Προσκόμιση των ανωτέρω έξι (6) δικαιολογητικών και καταβολή χρημάτων (είκοσι ευρώ – 20€) στις

πρωτοβάθμιες Ενώσεις μέχρι τις 10 Μαρτίου 2021.

 

- Μετά την ανωτέρω ημερομηνία, αποστολή των δικαιολογητικών από τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις στο

γραφείο μας, συνοδευόμενα από αναλυτική λίστα σε μορφή excel.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση, ενημέρωση, συζήτηση

Με τιμή,

 Αλκιβιάδης Σ. Ευαγγελάτος

Δικηγόρος

 ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΤΟ 2020 ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ -ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΕ .ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ...ΧΘΕΣ ......

Tuesday the 18th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons