Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου
 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στρδο ‘’ΒΙΔΕΛΛΗ’’

Λεωφόρος Δωδώνης 39,

ΤΚ 45221

email:espeep2012@gmail.com

Ιωάννινα, 5 Απριλίου  2021

 

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

           H Ένωση μας σε συνέχεια της  ανακοίνωσης της Ομοσπονδίας  και λόγω της μεγάλου ενδιαφέροντος των μελών μας για τη δικαστική διεκδίκηση της νυχτερινής αποζημίωσης για τα έτη  2019 και 2020,ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των δικαιολογητικών της αγωγής την 21 Απριλίου 2021.

Οι συνάδελφοι για να  μπορέσουν να ασκήσουν αγωγή ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

     Για την συμμετοχή των συναδέλφων στην ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ  ΕΤΩΝ 2019-2020, οι συνάδελφοι θα πρέπει αντίστοιχα να εκτυπώσουν, συμπληρώσουν και μας καταθέσουν, τα κάτωθι ΕΝΤΥΠΑ :

                        1. ΕΝΤΥΠΟ Α- Στοιχεία Ενάγοντος: συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο και υπογράφεται στην 3η

σελίδα, μετά την ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα.

2. ΕΝΤΥΠΟ Β – Σύμβαση Δικηγορικής Εντολής : συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο και

υπογράφεται εις διπλούν.

3. ΕΝΤΥΠΟ Γ – Εξουσιοδότηση : συμπληρώνεται από τον ενδιαφερομενο, υπογράφεται και θεωρείται

το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

4. αίτηση που υποβλήθηκε με την οποία ζητείτο η καταβολή των νυχτερινών και η χορήγηση

βεβαιώσεων (όπως το υπόδειγμα που χορηγήθηκε με την από 1.9.2020 ενημέρωσή μας)

5. Βεβαίωση Υπηρεσιών που χορηγήθηκε κατόπιν της ως άνω αίτησης.

6. ενδεικτική μηνιαία μισθοδοσία του έτους 2020.

 

            Συνάδελφοι, διεκδικώντας την νομιμότητα, σας ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ότι όταν δίνετε χρήματα για οποιοδήποτε λόγο να παίρνετε απόδειξη. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όταν καταθέτετε τα δικαιολογητικά σας στην Ένωση  να παίρνετε την απόδειξη σας που θα  λέει ότι η Ένωση παρέλαβε το ποσό των  20 ευρώ για την αμοιβή του δικηγορικού Γραφείου του κ. Ευαγγελάτου που αφορά στην δικαστική διεκδίκηση   των νυχτερινών υπηρεσιών  των ετών 2019 και 2020.

              Καταθέτετε τα παραπάνω δικαιολογητικά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ακόμα και στα γραφεία μας που βρίσκονται στο Στρδο «ΒΙΔΕΛΗ» (εκεί που στεγάζεται η Στρατολογική Υπηρεσία Ηπείρου Λεωφόρος Δωδώνης 39) που θα λειτουργήσουν αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό  στις ημερομηνίες 14 Απριλίου και 21 Απριλίου ώρες 18.00 έως 20.00 Για ακριβή ώρα ραντεβού λόγω μέτρων προστασίας επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο  της Ένωσης τηλ 6937453787  η τον Αν. Γραμματέα 6974795605.

 .

 

 

 

 

                                              Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Ταγματάρχης (ΠΖ)

6937453787

 

 

-Ο-

Αν.Γεν. Γραμματέας

 

                     Παππάς Βασίλειος

                      Υπολοχαγός(ΑΜΧ)

6974795605

  

           

Sunday the 20th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons