Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Αναφορών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟ

Φ.900α/5073/18318

Αθήνα, 18 Απριλίου 2022

Σελίδες: Δύο (2)

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Χρήστο Γκόκα

ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΕΘΑ

ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΦΕΘΑ

ΥΠΕΘΑ/Γενικός Γραμματέας

ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ

ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.: Αναφορά 1855/18-03-2022 της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χρήστος

Γκόκας, με θέμα «Εφάπαξ Βοηθήματα Στρατιωτικών», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ.398/1974, οι Ειδικοί

Λογαριασμοί Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας δύνανται να

προκαταβάλλουν στους μετόχους τους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει εικοσαετή

τουλάχιστον μετοχική σχέση, μέρος του εφάπαξ βοηθήματος που τους αναλογεί κατά

την ημέρα υποβολής σχετικής αίτησης.

Επιπλέον, το ποσό της προκαταβολής καθορίζεται με απόφαση της

Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) του ΕΛΟΑΣ, μη δυνάμενη να υπερβεί το 60% του

βοηθήματος που δικαιούται ο μέτοχος κατά την ημέρα υποβολής της αίτησής του και

αναλόγως της οικονομικής κατάστασης του Ειδικού Λογαριασμού.

Συναφώς. η ΔΕ/ΕΛΟΑΣ, κατά τον Οκτώβριο 2021, λαμβάνοντας υπόψη τη

διενεργηθείσα αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας του Ταμείου, αποφάσισε, με

γνώμονα την εκπλήρωση της κύριας αποστολής του, ήτοι την απρόσκοπτη χορήγηση

των εφάπαξ βοηθημάτων στους δικαιούχους, τα εξής:

• Τη μείωση των εγγεγραμμένων πιστώσεων Π/Υ 2022, για τη χορήγηση

προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος, κατά 70% σε σχέση με τα προηγούμενα

έτη, ήτοι στα 3 εκ. ευρώ από 10 εκ. ευρώ.

• Τη χορήγηση προκαταβολής έναντι του εφάπαξ βοηθήματος, κατά το τρέχον

έτος, αποκλειστικά στους μετόχους, οι οποίοι, είτε δεν έχουν λάβει στο παρελθόν

προκαταβολή έναντι του εφάπαξ βοηθήματος για λόγους βελτίωσης, επέκτασης,

αγοράς, ανέγερσης κατοικίας και γενικότερους οικονομικούς λόγους, είτε επικαλούνται

σοβαρούς λόγους υγείας.

Τέλος, κατά το τρέχον έτος, έχει χορηγηθεί προκαταβολή έναντι του εφάπαξ βοηθήματος σε 175 μετόχους, οι οποίοι πληρούσαν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, συνολικού ύψους 699.000 €. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Δειτε την επιστολη μας οπως κατατεθηκε στην Βουλη απο τον Βουλευτη Αρτας Χρηστο Γκοκα 

Χιλιάδες Στρατιωτικοί αναμένουν άμεση λύση στο πρόβλημα με την χορήγηση των προκαταβολών των εφάπαξ βοηθημάτων-Στην Βουλή η επιστολή της Ενωσης Στρατιωτικών Ηπείρου

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣ 

 

Wednesday the 21st. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons