Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ

Βουλευτής Άρτας - ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Αθήνα, 27 Μαΐου 2022

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

Προς τους Υπουργούς:

1) Εθνικής Άμυνας, κ. Ν. Παναγιωτόπουλο

2) Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα

3) Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη

Θέμα: «Οικονομική κατάσταση του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Στρατού

(ΕΛΟΑΣ).»

 

Κύριοι Υπουργοί,

Σας καταθέτω την υπ’ αριθμ.: 19/2022/ 04-05-2022 επιστολή της Ένωσης Στρατιωτικών

Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.), σχετικά με την οικονομική κατάσταση των Ειδικών

Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας Στρατού (ΕΛΟΑΣ).

Τα μέλη της Ένωσης επισημαίνουν ότι με βάση την απάντηση του κ. Υπουργού Εθνικής

Άμυνας σε σχετική μου αναφορά, αναφέρατε ότι πραγματοποιείται 70 % μείωση του

προϋπολογισμού του ΕΛΟΑΣ στην χορήγηση προκαταβολών του Εφάπαξ βοηθήματος,

εντείνοντας την αγωνία των μετόχων για το μέλλον του Ταμείου.

Παρακαλείσθε κύριοι Υπουργοί να λάβετε υπόψη σας τη συγκεκριμένη επιστολή, και να

δώσετε απαντήσεις για την οικονομική κατάσταση του Ταμείου, αλλά και στοιχεία από την

αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητάς του και να με ενημερώσετε για τις αποφάσεις και τις

ενέργειές σας, για τη λύση αυτού του προβλήματος για τους Στρατιωτικούς και τις

οικογένειές τους.

Ο αναφέρων Βουλευτής

 

Χρήστος Γκόκας

ΔΕΙΤΕ  ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ 

Εφάπαξ Βοηθήματα Στρατιωτικών -ΕΛΟΑΣ .Να δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις για την οικονομική κατάσταση του Ταμείου μας(Επιστολή Ενωσης Στρατιωτικών Ηπείρου)

Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου ευχαριστεί τον κ Βουλευτή Άρτας  Χρήστο Γκόκα   που άμεσα υπέβαλε την αναφορά  με την επιστολή μας δείχνοντας για άλλη μια φορά  το ενδιαφέρον του για τους Στρατιωτικούς  της περιοχής μας  και τις οικογένειές τους.

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣ 

Wednesday the 21st. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons