Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 03/01/2023

Του:   Αντωνίου Μυλωνάκη, Βουλευτή Α΄ ανατολικής Αττικής

 

ΠΡΟΣ:          1) στον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

                      2) στον κ. Υπουργό Οικονομικών

 

ΘΕΜΑ: «Τεράστια αδικία προκαλεί η κοινή υπουργική απόφαση για το Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων του ΜΤΣ»

Κύριοι Υπουργοί,

 Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.951.1/101/1243962/Σ.5021 το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο με το γινόμενο των 60 άρτιων (1000/1000) μηνιαίων μερισμάτων του βαθμού κατά τις κείμενες διατάξεις του Ταμείου δικαιούται μέρισμα ο μέτοχος ή μερισματούχους επί τόσα 25/25 όσα τα χρόνια ασφάλισης του παιδιού κατά το χρόνο της καταβολής του δικαιούμενου ποσού.

Ωστόσο, εν συνεχεία αναφέρεται ότι «ειδικά τα τέκνα που υποβάλλον αίτηση χορήγησης του βοηθήματος από 01-01-2023 και έπειτα, οι μήνες ασφάλισης που διανύθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος καταβολής του μερίσματος, λογίζονται στο ήμισυ, στρογγυλοποιημένοι στην επόμενη ακέραια μονάδα»

Όπως εύστοχα παρατηρεί και η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου στην από 03/01/2023 επιστολή της, η εν λόγω υπουργική απόφαση προκαλεί σοβαρές μειώσεις στο βοήθημα που λαμβάνουν τα τέκνα των στρατιωτικών. Επιπροσθέτως, προκαλεί τεράστια ανισορροπία καθώς δημιουργεί διαφορετική παροχή για τα τέκνα στρατιωτικών που έφεραν τον ίδιο βαθμό και κατέβαλαν τις ίδιες εισφορές για ίσο χρονικό διάστημα

Υπενθυμίζεται δε, ότι εκτός των άνω μειώσεων, στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας περιλαμβάνεται διάταξη (άρθρο 30) που αυξάνει τα μερίδια στο ΜΤΣ μόνο στους Ανώτατους Αξιωματικούς, εξαίροντας απροκάλυπτα όλους τους υπολοίπους μετόχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

Βάσει των ανωτέρω:

 

Ερωτώνται οι κκ.Υπουργοί:

Σε τι ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να καταργήσετε τις περικοπές που δέχθηκε το άνω Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα τέκνα των μετόχων του ΜΤΣ;

Θεωρείτε ότι υφίσταται ισορροπία και δικαιοσύνη, όταν βάσει της νέας υπουργικής απόφασης τέκνα μετόχων του ΜΤΣ που έφεραν ίδιο βαθμό και κατέβαλαν για ίσο χρονικό διάστημα τις ίδιες εισφορές, θα λάβουν διαφορετικό βοήθημα

 

Ο ερωτών Βουλευτής ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ 

Άμεση κατάργηση της ΚΥΑ που φέρνει μειώσεις στο βοήθημα των παιδιών μας .Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανήκει σε όλους τους Στρατιωτικούς (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ)

 

Ο  ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Thursday the 22nd. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons