Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ

Βουλευτής Άρτας - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

 

Αθήνα, 13 Μαΐου 2021

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Ν. Παναγιωτόπουλο

Θέμα: «Άμεση θέσπιση του αμετάθετου με τη συμπλήρωση 30 ετών υπηρεσίας.»

 

Κύριε Υπουργέ,

Σας καταθέτω την από 10-05-2021 Ανακοίνωση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας

Ηπείρου (Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.), σχετικά με τη θέσπιση του αμετάθετου μετά τη συμπλήρωση 30 ετών

υπηρεσίας των στρατιωτικών στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Τα μέλη της Ένωσης στην Ανακοίνωσή τους επισημαίνουν τη σημασία που έχει η θέσπιση

του αμετάθετου, δηλαδή η παραχώρηση του δικαιώματος μετακίνησης σε Φρουρά της

επιθυμίας τους ή πλησίον αυτής και στη συνέχεια παραμονή εκεί επ' αόριστο, μετά τη

συμπλήρωση 30 ετών υπηρεσίας.

Επιπρόσθετα, μεταξύ των άλλων πλεονεκτημάτων κατά την εφαρμογή του αμετάθετου,

αναφέρουν ότι θα παραταθεί η παραμονή στην ενεργό δράση του προσωπικού, το οποίο

βρίσκεται στο πλέον παραγωγικό στάδιο της σταδιοδρομίας του, αλλά και θα μειωθούν οι

δαπάνες που καταβάλλει η Υπηρεσία για τις μετακινήσεις των μετατιθεμένων.

Παρακαλείσθε κύριε Υπουργέ να λάβετε υπόψη σας το συγκεκριμένο ζήτημα και να

καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να θεσπιστεί το αμετάθετο αυτό, και να με

ενημερώσετε για τις αποφάσεις και τις ενέργειές σας.

Ο αναφέρων Βουλευτής

 

Χρήστος Γκόκας

Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου ευχαριστεί τον κ Βουλευτή Άρτας  Χρήστο Γκόκα   που άμεσα υπέβαλε την αναφορά  με την επιστολή μας δείχνοντας για άλλη μια φορά  το ενδιαφέρον του για τους Στρατιωτικούς  της περιοχής μας  και τις οικογένειές τους και αναμένει απο την Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ να δώσει επιτέλους λύση σε ένα θέμα που αφορά  χιλιάδες οικογένειες Στρατιωτικών .

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣ 

 

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στρδο ‘’ΒΙΔΕΛΛΗ’’

Λεωφόρος Δωδώνης 39,

ΤΚ 45221

email:espeep2012@gmail.com

Ιωάννινα,   10 Μαιου 2021

 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ  2021 – ΑΜΕΣΗ ΘΕΣΠΙΣΗ  ΑΜΕΤΑΘΕΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  30 ΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)  

          

                 

            

            Η Ένωση μας   γίνεται δέκτης αναφορών πολλών συναδέλφων που βλέπουν για άλλη μια χρονιά να υπάρχει καθυστέρηση στην έκδοση των μεταθέσεων του προσωπικού  Στρατού Ξηράς.

           Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου  στα δέκα χρόνια λειτουργίας της έχει επανέλθει πολλές φορές στο θέμα αυτό  και μέσω της Ομοσπονδίας μας αλλά δυστυχώς δεν έχει υπάρξει η παραμικρή βελτίωση , γεγονός που μας δημιουργεί πολλά ερωτηματικά  ,απογοήτευση και αγανάκτηση στα μέλη μας, Στρατιωτικούς .

           Σε συνέχεια των  παραπάνω  να επανέλθουμε σε μια από τις σημαντικότερες διεκδικήσεις των στρατιωτικών που αποτελεί η παραχώρηση δικαιώματος μετακίνησης σε Φρουρά της επιθυμίας τους ή πλησίον αυτής και εν συνεχεία παραμονή εκεί επ’ αόριστο («αμετάθετο»), μετά τη συμπλήρωση 30  ετών υπηρεσίας από κατατάξεως στις Ένοπλες Δυνάμεις.

           Οι στρατιωτικοί ως κοινωνική ομάδα, βρίσκονται υπό συνεχή μετακίνηση σε όλη την Ελλάδα και ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές της Θράκης και των νησιών του Αν. Αιγαίου, μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, για την κάλυψη των εκάστοτε υπηρεσιακών αναγκών.

Απαιτείται ενδιαφέρον και βούληση από την πλευρά της Πολιτείας για την επίλυση προβλημάτων και την ανακούφιση του χαμηλόβαθμου κυρίως στρατιωτικού προσωπικού που έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από την οικονομική κρίση και τις συνεχείς μισθολογικές περικοπές, αδυνατώντας πλέον να συντηρήσει αξιοπρεπώς την οικογένεια του.

            Πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από την θέσπιση του αμετάθετου:

α. Παράταση παραμονής στην ενεργό υπηρεσία (έως και 10 έτη) του προσωπικού που έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα  και το οποίο διάγει την πλέον παραγωγική φάση της σταδιοδρομίας του.

β. Σταθερός οικογενειακός προγραμματισμός (απόκτηση κατοικίας, σπουδές τέκνων, εργασία συζύγου κλπ), χωρίς εκπλήξεις και ανατροπές. Παρέχεται στους συζύγους των στρατιωτικών, που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, η δυνατότητα αναζήτησης μόνιμης απασχόλησης, ώστε να συμβάλουν στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

γ. Αύξηση παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των ευεργετούμενων στελεχών, με εντατικοποίηση του ρυθμού εργασίας, μακριά – κατά το δυνατόν – από προβλήματα οικογενειακής και οικονομικής φύσεως.

δ. Μείωση δαπανών που καταβάλλει η Υπηρεσία για τις μετακινήσεις των μετατιθέμενων.

ε. Ξεριζώνεται ως νοοτροπία η προσφιλής συνήθεια της προσφυγής σε πλάγια μέσα για το θέμα των μεταθέσεων.

στ. Εξάλειψη φαινομένων απώλειας της οικογενειακής συνοχής, εξαιτίας της διατήρησης 2 και 3 κατοικιών. Το εν λόγω φαινόμενο είχε ως αποτέλεσμα συχνές διαζεύξεις συζύγων και εμφάνιση ψυχοσωματικών διαταραχών στα παιδιά λόγω του ασταθούς οικογενειακού ή κοινωνικού περιβάλλοντος.

          

           Κατόπιν τούτου, προτείνεται η ενσωμάτωση στο ισχύον νομικό πλαίσιο (Ν.3883/2010), τροποποιητικής προσθήκης, όπως παρακάτω:

«Μετά τη παρέλευση συνολικής πραγματικής υπηρεσίας 30 ετών, το στέλεχος που τυγχάνει έγγαμος/η με ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, μετατίθεται υποχρεωτικά σε Μονάδα ή Υπηρεσία της πόλης προτίμησής του και εάν αυτό δεν είναι δυνατόν μετατίθεται σε Μονάδα ή Υπηρεσία του οικείου ή άλλου Κλάδου των ΕΔ που απέχει το ανώτερο 40 χιλιόμετρα οδικώς από αυτήν (την πόλη) και πάντα εντός της περιφερειακής ενότητας στην οποία υπάγεται ο τόπος πρώτης προτίμησης του στελέχους, με δυνατότητα παραμονής μέχρι τη συνταξιοδότηση ή την αποστρατεία του στελέχους. Από την εφαρμογή της διάταξης αυτής εξαιρούνται απαρέγκλιτα οι Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί που έχουν αποφοιτήσει από τις ΑΔΙΣΠΟ, ΑΣΠ και ισότιμες αυτών, και προορίζονται σταδιοδρομικά για την κάλυψη θέσεων ευθύνης, όσοι έχουν εκπαιδευτεί με έξοδα της υπηρεσίας στο εσωτερικό ή εξωτερικό και δεν έχουν συμπληρώσει το προβλεπόμενο πρόσθετο χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στην υπηρεσία».

                Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την επίλυση του θέματος που θα βοηθήσει χιλιάδες συναδέλφους αλλά κυρίως στηρίξτε και ενισχύστε τις ίδιες τις οικογένειές τους.

 

 

 

                                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Ταγματάρχης (ΠΖ)

6937453787

 

 

-Ο-

Αν.Γεν. Γραμματέας

 

                 Παππάς Βασίλειος

                          Υπλγός(ΑΜΧ)

6974795605

 

 

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

 

Αθήνα, 6 Μαΐου 2021

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μ. Χρυσοχοΐδη

 

Θέμα: «Έκδοση νέων ταυτοτήτων για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό».

 

Κύριε Υπουργέ,

Σε πρόσφατη επιστολή της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.)

αναφέρεται ότι τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εκκρεμότητα η έκδοση των νέων

δελτίων ταυτότητας για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό. Τα δελτία αυτά θα έχουν

ίση αποδεικτική ισχύ με τα Αστυνομικά Δελτία Ταυτότητας. Η εκκρεμότητα αυτή έχει,

μεταξύ άλλων, σαν αποτέλεσμα, οι στρατιωτικοί που επιθυμούν να ταξιδέψουν στο

Εξωτερικό να είναι υποχρεωμένοι να εκδώσουν διαβατήριο, ενώ αυτό εδώ και καιρό

θα μπορούσε να είχε ρυθμιστεί.

Με βάση τη Σύμβαση Εφαρμογής Συμφωνίας Σένγκεν, στις 14/06/1985, οι πολίτες

των κρατών που έχουν αποδεχθεί τη σύμβαση μπορούν να μεταβούν σε άλλη χώρα

μέσω των κοινών συνόρων τους, χωρίς συνοριακό έλεγχο και χωρίς την απαραίτητη

χρήση διαβατηρίου, με μοναδικό έγγραφο πιστοποίησης το δελτίο ταυτότητας που

ορίζεται από τη χώρα τους. Όμως οι στρατιωτικοί δεν έχουν τη δυνατότητα να

εφαρμόσουν αυτή τη Συμφωνία, καθώς ακόμα βρίσκονται σε αναμονή για την έκδοση

των νέων ταυτοτήτων.

Επιπλέον η υπ' αριθμ.: Φ.900α/4909/17687/ 26-04-2021 απάντηση του Υπουργού

Εθνικής Άμυνας, σε σχετική Αναφορά για το συγκεκριμένο θέμα, επισημαίνει ότι το

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας έχει υλοποιήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες, από

πλευράς του, με βάση τα προβλεπόμενα στον Ν. 4609/2019, στον οποίο γίνεται λόγος

για την έκδοση νέων δελτίων ταυτότητας για το μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων

Δυνάμεων, και για την έκδοση σχετικής ΚΥΑ.

Επιπρόσθετα στην εν λόγω απάντηση τονίζεται ότι για την περαίωση της παραπάνω

διαδικασίας απαιτείται η ολοκλήρωση, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, του

διαγωνισμού για την προμήθεια νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Εντύπων Ασφαλείας.

 

Επειδή δεν έχετε απαντήσει ακόμη στην υπ' αριθμ. 5301/24-03-21 σχετική ερώτηση

που σας έχουμε καταθέσει

Ερωτάσθε κε Υπουργέ

1. Έχει δρομολογηθεί ο διαγωνισμός προμήθειας του νέου Ολοκληρωμένου

Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες; Σε ποιο

στάδιο βρίσκεται; Πότε προβλέπετε να ολοκληρωθεί;

2. Πότε προβλέπετε το στρατιωτικό προσωπικό να έχει στη διάθεσή του τα νέα δελτία

ταυτότητας;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Χρήστος Γκόκας

Γιώργος Καμίνης

Βασίλης Κεγκέρογλου

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ 

Ταυτότητες Στρατιωτικού προσωπικού-Συνεχίζονται τα προβλήματα παρά την ψήφιση Νομου για έκδοση νέων-Επιστολή Ενωσης Στρατιωτικών Ηπείρου

Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου ευχαριστεί τους κ Βουλευτές   του ΚΙΝ.ΑΛΛ.  που άμεσα υπέβαλαν  το θέμα των ταυτοτήτων Στρατιωτικού προσωπικου  στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη   με αναφορά  στην επιστολή μας δείχνοντας για άλλη μια φορά  το ενδιαφέρον τους για τους Στρατιωτικούς    και τις οικογένειές τους.

Αυτές τις ημέρες η σκέψη μας είναι στους συναδέλφους που υπηρετούν στα σύνορα της Πατρίδας μας .Στην Κύπρο μας, στο Αιγαίο,στην Θράκη,στην Μακεδονία μας ,στην Ήπειρο .Χρόνια πολλά σε όλους τους συναδέλφους ,χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες .Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους !ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ .............

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στρδο ‘’ΒΙΔΕΛΛΗ’’

Λεωφόρος Δωδώνης 39,

ΤΚ 45221

email:espeep2012@gmail.com

Ιωάννινα, 28 Απριλίου  2021

 

 

 

 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΑΣΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

          

               Γνωρίζεται ότι  το ΔΣ της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου συναντήθηκε με τον Γεν. Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών κ Παπατσίμπα Γιώργο και με τον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Ιωαννίνων κ  Κωνσταντινίδη Ανέστη.

                Συζητήθηκαν όλα τα θέματα κοινού  ενδιαφέροντος που αφορούν τους Στρατιωτικούς και Αστυνομικούς αλλά και τις οικογένειές τους, με κύρια το Μισθολόγιο, Ασφαλιστικό -Συνταξιοδοτικό, καθώς και η κατάσταση στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού . Τέλος  υπήρξε δέσμευση για συνέχιση των επαφών μας το επόμενο χρονικό διάστημα .

            

 

                                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Ταγματάρχης (ΠΖ)

6937453787

 

 

-Ο-

Αν.Γεν. Γραμματέας

 

                      Παππάς Βασίλειος

                       Υπολοχαγός(ΑΜΧ)

6974795605

 

 

 

Sunday the 20th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons