Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ  ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΡΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟ ΓΚΟΚΑ 

ΑΜΕΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΜΘ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ )

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΜΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ.Χ.Γκόκα Δια της Βουλής των Ελλήνων

Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.1978/1.4.2022 Αναφορά Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ.πρωτ.1978/1.4.2022 Αναφοράς που κατέθεσε ο ανωτέρω Βουλευτής, σας γνωρίζουμε τα εξής: Το ζήτημα της τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το μισθολογικό καθεστώς των Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) των Ενόπλων Δυνάμεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.4609/2019 (Α΄ 67) εξετάζεται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΔΕΙΤΕ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Χρήστο Γκόκα ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΕΘΑ ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΦΕΘΑ ΥΠΕΘΑ/Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος ΣΧΕΤ.: Αναφορά 1978/01-04-2022 της Βουλής των Ελλήνων Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χρήστος Γκόκας, με θέμα «Μισθολογική αποκατάσταση των Αξιωματικών προέλευσης ΕΜΘ», σας γνωρίζω ότι η αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών ανήκει στο συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση την εκάστοτε εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική. Κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διαβιβάστηκε στο ΥΠΟΙΚ σχέδιο τροπολογίας, προς εναρμόνιση της συγκεκριμένης κατηγορίας Αξιωματικών με τη βαθμολογική εξέλιξη του ν.4609/2019, προκειμένου να συνυπογραφεί και από το αρμόδιο Υπουργείο. Η όλη διαδικασία συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο επαφής με το εν λόγω Υπουργείο, ωστόσο το χρονοδιάγραμμα έγκρισης και περαιτέρω θέσπισης της σχετικής διάταξης, εναπόκειται στη βούληση του ΥΠΟΙΚ. Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα τελεί υπό επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο ΥΠΟΙΚ

. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ.... ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ 

Να εφαρμοστούν άμεσα μέτρα για την ακρίβεια που σαρώνει και τις οικογενειες των Στρατιωτικών στον προϋπολογισμό και να εκτελεστούν οι δικαστικές αποφάσεις-Στην Βουλή η ανακοίνωση της Ενωσης Στρατιωτικών Ηπείρου

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Φ.900α/5084/18347 Αθήνα, 30 Απριλίου 2022 Σελίδες: Τρεις (3) 

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος ΣΧΕΤ.: Αναφορά 1977/01-04-2022 της Βουλής των Ελλήνων Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χρήστος Γκόκας, με θέμα «Άμεσα μέτρα για τη στήριξη των εισοδημάτων των στρατιωτικών και εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων», σας γνωρίζω τα ακόλουθα: Κατ’ αρχάς, η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των πάσης φύσεως προνοιακών προγραμμάτων ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥ), το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες, σε συνδυασμό με την εφαρμοζόμενη πολιτική, σε θέματα μέριμνας και ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους. Το ΥΠΕΘΑ από πλευράς του, έχει θέσει ως διαρκή στόχο τη ρεαλιστική αντιμετώπιση των αιτημάτων των στελεχών, εξαντλώντας για την επίλυση τους όλα τα περιθώρια που υπάρχουν. Στο πλαίσιο αυτό, και για το ενδεχόμενο διασφάλισης συναφούς προσδοκώμενου κοινωνικού επιδόματος, το ΥΠΕΘΑ κατά το πρόσφατο παρελθόν προώθησε σχετική πρόταση στο ΥΠΕΚΥ, πλην όμως αυτή δεν τελεσφόρησε, καθότι τα κριτήρια εκάστου προγράμματος ισχύουν καθολικά για το σύνολο των δυνητικών δικαιούχων, αφού το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει κάθε κοινωνικό πρόγραμμα είναι ευρύ, θεσπίζοντας γενικές αρχές, χωρίς να είναι δυνατή η συμπερίληψη του συνόλου των ειδικών περιπτώσεων ή εξαιρέσεων. Αναφορικά με την καταβολή μέρους εφάπαξ βοηθήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ.398/1974, οι Ειδικοί Λογαριασμοί Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας δύνανται να προκαταβάλλουν στους μετόχους τους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει εικοσαετή τουλάχιστον μετοχική σχέση, μέρος του εφάπαξ βοηθήματος που τους αναλογεί κατά την ημέρα υποβολής σχετικής αίτησης. -2- ./. Το ποσό της εν λόγω προκαταβολής καθορίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) του ΕΛΟΑΣ, μη δυνάμενη να υπερβεί το 60% του βοηθήματος που δικαιούται ο μέτοχος κατά την ημέρα υποβολής της αίτησής του και αναλόγως της οικονομικής κατάστασης του Ειδικού Λογαριασμού. Συναφώς. η ΔΕ/ΕΛΟΑΣ, κατά τον Οκτώβριο 2021, λαμβάνοντας υπόψη τη διενεργηθείσα αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας του Ταμείου, αποφάσισε, με γνώμονα την εκπλήρωση της κύριας αποστολής του, ήτοι την απρόσκοπτη χορήγηση των εφάπαξ βοηθημάτων στους δικαιούχους, τα εξής: • Τη μείωση των εγγεγραμμένων πιστώσεων Π/Υ 2022, για τη χορήγηση προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος, κατά 70% σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ήτοι στα 3 εκ. ευρώ από 10 εκ. ευρώ. • Τη χορήγηση προκαταβολής έναντι του εφάπαξ βοηθήματος, κατά το τρέχον έτος, αποκλειστικά στους μετόχους, οι οποίοι, είτε δεν έχουν λάβει στο παρελθόν προκαταβολή έναντι του εφάπαξ βοηθήματος για λόγους βελτίωσης, επέκτασης, αγοράς, ανέγερσης κατοικίας και γενικότερους οικονομικούς λόγους, είτε επικαλούνται σοβαρούς λόγους υγείας. Κατά το τρέχον έτος, έχει χορηγηθεί προκαταβολή έναντι του εφάπαξ βοηθήματος σε 175 μετόχους, οι οποίοι πληρούσαν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, συνολικού ύψους 699.000 €. Συνοψίζοντας, σας γνωρίζω ότι η αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών και αποζημιώσεων εμπίπτει αποκλειστικά στο Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), την οποία εξειδικεύει με ειδικούς μισθολογικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική. Ωστόσο, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό των ΕΔ, το ΥΠΕΘΑ εκπόνησε σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), κατ' εξουσιοδότηση του αρ. 127 του ν.4472/2017 ( Α' 74), το οποίο διαβίβασε στο ΥΠΟΙΚ για τον καθορισμό των ωρών νυχτερινής απασχόλησης. Το εν λόγω σχέδιο ΚΥΑ δεν έγινε αποδεκτό από το ΥΠΟΙΚ, λόγω της μη επάρκειας των απαιτούμενων πιστώσεων, θέση η οποία πηγάζει από την υποχρέωση διαφύλαξης της ακεραιότητας του κρατικού προϋπολογισμού και που επιβλήθηκε λόγω των έκτακτων υγειονομικών και οικονομικών καταστάσεων, καθώς και των συνακόλουθων δημοσιονομικών αναγκών. Τέλος, βούληση της πολιτικής Ηγεσίας είναι η επαναπροώθηση νέου σχεδίου ΚΥΑ, όμως η μη συνδρομή του προαπαιτούμενου της εξασφάλισης της απαιτούμενης -3- χρηματοδότησης, καθιστά όπως είναι φυσικό, ανίσχυρη την έκδοση απόφασης και μετακυλίει το χρόνο έκδοσης της, προς αποτροπή δημοσιονομικών αποκλίσεων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στρδο ‘’ΒΙΔΕΛΛΗ’’

Λεωφόρος Δωδώνης 39,

ΤΚ 45221

email:espeep2012@gmail.com

Αριθμ.Πρωτ:19/2022

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 22

 

 

ΠΡΟΣ: Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ)

 

 ΚΟΙΝ: ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ,8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

 

ΘΕΜΑ: Εφάπαξ Βοηθήματα Στρατιωτικών -ΕΛΟΑΣ .Να δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις για την οικονομική κατάσταση του Ταμείου μας

 ΣΧΕΤ: Φ.900α/5073/18318/18 Απριλίου 2022/ΥΠΕΘΑ /ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΛΕΓΧΟΥ

                Η Ένωσή μας έχει γίνει δέκτης αναφορών συναδέλφων-μελών μας, ειδικά μετά την από 18 Απριλίου σχετική απάντηση του ΥΠΕΘΑ στην επιστολή μας ,που αναφέρει για 70% μείωση στον προϋπολογισμό του ΕΛΟΑΣ στην  χορήγηση προκαταβολών του Εφάπαξ βοηθήματος που δικαιούνται, μετά  από την αναφερόμενη διενεργηθείσα αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας του Ταμείου.

             Κατόπιν τούτου ζητάμε την άμεση ενημέρωση των μελών μας Στρατιωτικών που τυγχάνουν μέτοχοι του Ταμείου, τους λόγους στους οποίους αν και σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.δ.398/1974, οι Ειδικοί Λογαριασμοί Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας δύνανται να προκαταβάλλουν στους μετόχους τους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει εικοσαετή μετοχική σχέση προκαταβολή του δικαιούμενου Εφάπαξ που να φτάνει έως και το 60%, ενώ  αυτό δεν γίνεται τα τελευταία χρόνια.

             Δημιουργώντας  για τον παραπάνω λόγο  απορίες αλλά και αμφιβολίες στους συναδέλφους στρατιωτικούς για την οικονομική κατάσταση του Ταμείου μας στις  οποίες άμεσα πρέπει να δοθεί απάντηση - λύση όπως προαναφέραμε.

            Επίσης να μας δοθεί αντίγραφο της αναφερόμενης διενεργηθείσας αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας του Ταμείου .

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας για την λύση του προβλήματος, που αφορά το σύνολο των Στρατιωτικών και των οικογενειών τους.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Ταγματάρχης (ΠΖ)

6937453787

 

 

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

 

Παππάς Βασίλειος

Υπολοχαγός(ΑΜΧ)

6974795605

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ  

Μείωση 70% στα κονδύλια για την χορήγηση των προκαταβολών ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ.Η απάντηση του ΥΕΘΑ στην επιστολή της Ενωσης Στρατιωτικών Ηπείρου που προβληματίζει

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στρδο ''ΒΙΔΕΛΛΗ''

Λεωφόρος Δωδώνης 39,

ΤΚ 45221

email : espeep 2012@ gmail . com

Αρ πρωτ 16/2022       

Ιωάννινα, 27  Απρ 2022  

 

 

ΠΡΟΣ: Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών

             8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

 

 ΚΟΙΝ : Βουλευτές Ηπείρου

 

ΘΕΜΑ   : Ετήσια Υγειονομική Εξέταση Στρατιωτικών -Η Υπηρεσία δείχνει τη λύση στο χρόνο αίτημα μας

ΣΧΕΤ   :   Φ700/89/1179312/Σ.1665/27 Απρ22/ΓΕΣ/ΔΥΓ

 

 

           Σας γνωρίζουμε ότι με το σχετικό η  Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΣ  ορίζει ότι σε περιπτώσεις   που δεν υπάρχουν Στρατιωτικά Νοσοκομεία η Μονάδες Υγειονομικού για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων εξετάσεων στην περιοχή του Σχηματισμού ή δεν είναι εύκολη η πρόσβαση του προσωπικού σε αυτά, η περιοδική εξέταση  γίνεται  στα τοπικά κρατικά Νοσοκομεία μετά από εκτίμηση και έγκριση του Σχηματισμού.

            Η Ένωσή μας  σε σειρά εγγράφων της τα τελευταία δύο χρόνια είχε αναδείξει το πρόβλημα της ΕΥΕ των στελεχών που υπηρετούν στην Ήπειρο τα οποία καλούνταν  να κάνουν καθημερινά έως και 350 χλμ και να μεταβαίνουν για τις παραπάνω εξετάσεις στο 424ΓΣΝ στην Θεσσαλονίκη με ότι ταλαιπωρία, κινδύνους αλλά και προβλήματα στην ίδια την Υπηρεσία  που συνεπαγόταν η διαδικασία αυτή .

            Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου ζητά την άμεση εφαρμογή της διαταγής του ΓΕΣ/ΔΥΓ  γεγονός που θα ανακουφίσει σημαντικά τους συνάδελφους αλλά και την ίδια την Υπηρεσία μας εφόσον οι εξετάσεις θα γίνονται στα τοπικά κρατικά Νοσοκομεία της Ηπείρου όπως γινότανε και στο παρελθόν έως και το 2019 .

 

 

                                              Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Ταγματάρχης (ΠΖ)

6937453787

 

 

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

 

                     Παππάς Βασίλειος

                      Υπολοχαγός(ΑΜΧ)

6974795605

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Έλληνες Στρατιωτικοί το 2021 χωρίς σωστή υγειονομική περίθαλψη.Νέα επιστολή της Ενωσης Στρατιωτικών Ηπείρου

Αυτές τις ημέρες η σκέψη μας είναι στους συναδέλφους που υπηρετούν στα σύνορα της Πατρίδας μας .Στην Κύπρο μας, στο Αιγαίο,στην Θράκη,στην Μακεδονία μας ,στην Ήπειρο .Χρόνια πολλά σε όλους τους συναδέλφους ,χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες .Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους !ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ .............

Monday the 5th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons